“Çalışanların aleyhine değil, lehine tasarılar getirin”

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TBMM Genel Kurulu’nda “İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısının” görüşmeleri sırasında söz alarak, yasanın çıkması halinde KİT’lerde kapsam dışı çalışan personelin işten çıkarılmasının kolaylaştırılacağı ve Anayasa Mahkemesi kararları, Uyuşmazlık Mahkemesi kararları yok sayılarak kapsam dışının işten çıkarılmasının kolaylaştırılacağını belirterek 37. Maddenin tasarıdan çıkarılmasını istedi. Ancak gece yapılan oylama ile tasarı AKP milletvekili oyları ile […]
GÜNDEM - 13 Ekim 2017 10:47 A A

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TBMM Genel Kurulu’nda “İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısının” görüşmeleri sırasında söz alarak, yasanın çıkması halinde KİT’lerde kapsam dışı çalışan personelin işten çıkarılmasının kolaylaştırılacağı ve Anayasa Mahkemesi kararları, Uyuşmazlık Mahkemesi kararları yok sayılarak kapsam dışının işten çıkarılmasının kolaylaştırılacağını belirterek 37. Maddenin tasarıdan çıkarılmasını istedi. Ancak gece yapılan oylama ile tasarı AKP milletvekili oyları ile TBMM’den geçerek kanunlaştı.

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, konuşmasında Türkiye’de emekçi kesiminin yaşadığı sorunlara da dikkat çekerek, Meclis’e emekçilerin haklarını elinden alacak değil, onların mağduriyetlerini giderecek tasarılar getirilmesi gerektiğini belirtti. 

 

GÜRER, 37. MADDE ÜZERİNDE KONUŞMA YAPTI

 

CHP Niğde Milletvekili ve KİT Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, İş mahkemelerinin kuruluş, görev, yetki ve yargılama usulünü düzenleyen İş Mahkemeleri Kanun Tasarısının Meclis Genel Kurulu’ndaki görüşmeleri sırasında söz alarak tasarının 37. Maddesi üzerinde bir konuşma yaptı. 

 

EMEKÇİLERİN SORUNLARINA DİKKAT ÇEKTİ

Gürer, konuşmasında, Kamu İktisadi Teşebbüslerinde (KİT) kapsam dışı çalışan ve görüşülmekte olan tasarının 37. Madde ile hakları ellerinden alınan personelin durumunun yanı sıra , kadro beklentisi içinde olan taşeron işçiler, sağlık çalışanlarına halen verilmeyen yıpranma hakkı, emeklilikte yaşa takılanların durumu, geçici işçilerin yaşadığı sorunlar, 2000 yılı sonrasını kapsayan intibak yasası, emeklilerde henüz kaldırılmayan ilaç katkı payı ve 4/C’li personelin sorunlarına değindi. 

 

KİT’LERDE ÇALIŞAN KAPSAM DIŞI PERSONELİN HAKLARI ELİNDEN ALINIYOR

 

İş Mahkemeleri Kanun Tasarısının 37. Maddesiyle ilgili konuşma yapan CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, bu maddenin KİT’lerde çalışan personelin çalışma koşullarını önemli ölçüde değiştirdiğine vurgu yaptı. Maddenin, daha önce alınan yargı kararlarını görmezden gelerek, KİT’lerde çalışan personelin durumlarının iş mahkemelerinde görülmesini ele aldığını vurgulayan Gürer, “Anayasa Mahkemesinde KİT çalışanları ve kamunun asli ve sürekli görevlerine yerine getiren çalışanların memur olması yönünde verdiği karara Uyuşmazlık Mahkemesinin, idari mahkemelerde kapsam dışı personelin yargılanmasını veya onlarla ilgili sorunların görüşülmesini içeren değerlendirmesine aykırı olarak bugüne kadar alınmış yargı kararlarını da görmezden gelip ne yazık ki KİT’te çalışan kapsam dışı personelin bundan sonra iş mahkemesinde durumlarının ele alınmasını içeriyor” dedi.

 

37. MADDEYE HERKES KARŞI AMA….

 

Bir kısmı Varlık Fonu’na da devredilen KİT’te çalışan kapsam dışı personelin bundan sonra keyfiliği de içeren biçimde işten çıkarıldığında, iş mahkemesi bunlarla ilgili işe iade kararı verse dahi bu personelin tazminat ödenerek işten çıkarılacağını ifade eden CHP Niğde Milletvekili Gürer, “Kazanılmış hakların ortadan kaldırıldığı, KİT’lerdeki kapsamı dışı personelin haklarının budanarak yok edildiği ve onların işten çıkarılmasının kolaylaştırıldığı bir madde. Şimdi, bu maddeye sendikalar karşı, mühendis odaları karşı, çalışanlar karşı, sanırım Mecliste bulunan milletvekilleri de bu maddeyi okuduklarında maddenin çalışanlarının kazanılmış haklarını ortadan kaldırdığını görerek onlar da karşı çıkacaklardır” diye konuştu. 

 

BU TASARI ÇALIŞANLARIN VERİMLİLİĞİNİ YOK EDER

 

İlgili maddenin tasarıdan çekilmesi gerektiğine işaret eden CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Anayasa Mahkemesinin, Uyuşmazlık Mahkemesinin geçmişte verdiği kararların dışında kazanılmış hakları ortadan kaldırdığı gibi çalışanların da psikolojik olarak etkileneceği ve bugüne kadarki çalışmalarındaki verimliliği yok edecek bir tasarı. Özünde özelleştirmeyle KİT’lerin içi önemli ölçüde boşaltıldı ama ayakta kalan KİT’ler var. Bu KİT’lerin çalışanlara da ihtiyacı var. Yani kapsam dışı mühendis alıyorlar ama bu mühendisler bir süre sonra daha uygun koşullarda iş buldular mı işlerinden ayrılarak gidiyorlar. Daha çok bu, yıllarca kuruma hizmet etmiş, emek vermiş 50’li yaşlar civarına gelmiş personeli tasfiyeyi amaçlıyor. Böyle bir maddenin burada yer almasını kabul etmek mümkün değil” şeklinde konuştu. 

 

ÇALIŞANLARIN ALEYHİNE DEĞİL, LEHİNE TASARI GETİRİN

 

Hükümetin TBMM Genel Kurulu’na, çalışanların haklarının elinden alınacağı tasarılar değil, onların koşullarının iyileştirileceği tasarılar getirmesi gerektiğine vurgu yapan CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, hükümetin 2 yıl önce taşeron işçilere 3 ay içinde kadro verileceği yönündeki sözünü hatırlattı. Gürer, şu anda taşeron işçilerin kadroya alınmasıyla ilgili yapılan değişikliğin, sadece isim değişikliğinden ibaret olduğunu, mevcut koşulların aynı kalacağını vurguladı. 

 

GEÇİCİ İŞÇİLERİN SORUNU

 

Konuşmasında geçici işçilerin sorunlarına da değinen Ömer Fethi Gürer, İşsizlik Fonuna yapılan kesintilere rağmen, 15-20 yıl çalıştıktan sonra ayrılanlara İşsizlik Fonu’ndan destek verilmediğini belirterek, “Hem maaşından işsizlik ödeneği kesiyorsunuz hem de o garibanın kestiğiniz ödenek üzerinden boş kaldığında işsizlik maaşı vermiyorsunuz” diyerek, geçici işçilere uygulanan haksızlıkların giderilmesini istedi. 

 

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA VERİLEN SÖZ BEKLENTİSİ 

 

Hükümetin 2014 yılında, sağlık çalışanları için her 5 yılda 1 yıl yıpranma hakkı verileceği yönündeki sözünü de anımsatan Gürer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 16 Nisan referandumu öncesinde “İki gün sonra Meclis kapanmazsa ben bu hakkı size verecektim. Meclis açıldığında vereceğim” şeklindeki sözünü hatırlattı ve Meclis açılmasına rağmen sağlık çalışanlarına bu hakkın halen verilmediğini belirtti. 

 

EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLARIN MAĞDURİYETİ 

 

Sağlık sektöründe atanamayanların sorunlarının yanı sıra, emeklilikte yaşa takılanların da yıllardır bir beklenti içinde olduğuna işaret eden Gürer, TBMM’ye bu gibi durumda olanların sorunlarının getirilmesini istedi ve “Böyle bir tasarıyı biz de destekleyelim ve onların mağduriyetlerini giderelim” dedi. 

 

2000 YILINDAN SONRA EMEKLİ OLANLAR DA İNTİBAK YASASINDAN FAYDALANSIN

 

2000 yılından önce emekli olanların yararlandığı intibak yasasından, bu tarihten sonra emekli olanların yararlanamadığını ve on binlerce emeklinin bu anlamda mağduriyet yaşadığını anlatan CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, bu durumda olanlar için de bir yasa tasarısı getirilme halinde bu tasarıyı destekleyeceklerini ifade etti. 

 

4/C’LİLERİN KADRO SORUNU…

 

Meclise getirilmesi halinde, İlaçta emekliler için katkı payını kaldıracak bir tasarıyı da destekleyebileceklerini kaydeden Ömer Fethi Gürer,  “4/C’lilerin kadro sorunu var. Bununla ilgili düzenleme yapın, bunu da destekleyelim. Ama siz, Anayasa’yla kazandıkları hakları çalışanların elinden alan bir düzenleme getiriyorsunuz, buna niye ihtiyaç duyuyorsunuz, niye gerek diyorsunuz, neden bunları öne alıyorsunuz, bunu anlamak mümkün değil. Eğer oradaki emekçilerin alın teriyle yıllarca kazandıklarını ellerinden alarak sokağa atma projesi olarak bunu getiriyorsanız bu yanlış bir düşüncedir çünkü Türkiye’de yeterince işsizlik var, genci işsiz, kadını işsiz, çalışanı işini kaybetmekle karşı karşıya. Gelin sorunları lehlerinde çözeceğimiz yerde aleyhlerinde çözmeyi bırakalım” dedi. 

 

 

 

 

 

TASARI YASALAŞTI

 

Görüşmelerin ardından, İş mahkemelerinin kuruluş, görev, yetki ve yargılama usulünü düzenleyen İş Mahkemesi Kanun Tasarı, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı. 

GÜNDEM - 10:47 A A
BENZER HABERLER

YORUM BIRAK

YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.