MENÜ
12° Parçalı bulutlu

Gürer, personelin kaygılarını Meclise taşıdı

  CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TBMM’de kabul edilerek yasalaşan Kalkınma Bakanlığı ile ilgili teklifin görüşülmesi sırasında, düzenlemede Bakanlık çalışanlarının yaşayacağı soruna dikkat çekti. Komisyon Başkanı Sadi Bilgiç ise bu konuda sınırlı bir etkileşim olabileceğini söyledi.    Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı.    […]
GÜNDEM - 11 Ekim 2018 12:14 A A

 

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TBMM’de kabul edilerek yasalaşan Kalkınma Bakanlığı ile ilgili teklifin görüşülmesi sırasında, düzenlemede Bakanlık çalışanlarının yaşayacağı soruna dikkat çekti. Komisyon Başkanı Sadi Bilgiç ise bu konuda sınırlı bir etkileşim olabileceğini söyledi. 

 

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı. 

 

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, teklifin görüşülmesi sırasında söz alarak, düzenlemenin Bakanlık çalışanları üzerinde oluşturabileceği sorunlara dikkat çekti. 

 

Bazı çalışanların ve kariyer personelinin mevzuattan kaynaklanan ve geçmişten gelen problemlerinin, geçiş hükümlerinin geçişi sırasında daha karmaşık hale gelebileceğini söyleyen Gürer, kurumlar arası nakil sırasında kendi statülerinden kaynakla özlük haklarına sahip olamayacakları için emsalleriyle aralarında ciddi ücret farklılıkları oluşabileceğini belirtti. 

 

Çalışanların bu konuda kaygılı olduğu ve açıklama beklediklerini anlatan Gürer, “Bankada istihdam edilmeyerek uzmanlık, yeterlilik ve bilgi birikimleri açısından kamuya faydalı olabilecekleri kapasitenin çok altında bir statüyle düz memur olarak havuza gönderilmeleri ve atıl duruma düşürülmeleri… Hak kaybının ve mağduriyetin önlenmesi için banka uzmanlarının kariyerli uzman olarak değerlendirilmesi talep edilmektedir. Bu düzenlemede bu durumlar dikkate neden alınmamıştır?” diye sordu. 

 

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in sorularına Genel Kurul’da yanıt veren Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Sadi Bilgiç, personelin özlük haklarına ilişkin düzenlemenin, teklifin geçici 1’inci maddesinde yapılmakta olduğunu belirtti. Bilgiç, “1/1/2021 tarihinden itibaren de personelin tamamının yani 4857 hükümlerine, İş Kanunu hükümlerine tabi personel çalıştırılması öngörülmektedir. Diğer ilgili mevzuat uyarınca istihdam edilen personelin ise nakil ve devrine ilişkin olarak düzenlemeler de yapmış olduğumuz düzenlemenin içerisinde vardır” dedi. 

 

Bakanlık personelinin kariyer ve uzmanlık konusundaki kaygılarıyla ilgili soruya da yanıt veren Komisyon Başkanı Bilgiç, “Bu arkadaşlarımız mesleğe başlarken ihtisas personeli olarak mesleğe başladı ve burada bir kariyer uzmanlığı söz konusu değildi. Şimdi kendilerine tabii ki iki seçenek sunuluyor: Bunlardan bir tanesi, İş Kanuna tabi olarak bankada işe devam etmeleri ve banka yönetiminin de genel olarak arzu ettiği konu budur çünkü banka faaliyetlerine öncelikli olarak mevcut personeliyle birlikte devam etmek istiyor. Ama burada kalıp ki bugün diyelim 7 bin lira civarında ücret alıyorsa burada bir ihtisas personeli, yeni düzenlemeyle piyasa şartlarına göre banka bunlarla yeniden anlaşma yaptığında bu rakam çok daha yukarlara gidecek. Burada bir tercih var. Ama arkadaşlar başlangıçta, işe girişte de uzman olarak girmedikleri bir noktada, bir kariyer uzmanlığına bir geçişle kendi içerisinde de bir adaletsizlik oluşması noktasında bir talebi vardır. Bunu da karşılamak mümkün değildir” İfadelerini kullandı. 

 

GÜNDEM - 12:14 A A
BENZER HABERLER

YORUM BIRAK

YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.