MENÜ
Açık

2020 ve GELECEK !

2020 ve GELECEK ! Gül AYHAN yazdı… Dünya Dışı Yaşamlar ve Galaktik Konfederasyon Nice alemler, nice yaşamlar, çeşitli formlar, gezegenler, güneş sistemleri var. Nice yükselmiş gezegenler, cennet alemleri var. Dünya’mız gibi gelişmekte olan birçok gezegen var. Sonsuz yaratıcının yaratımı Dünya ile sınırlı değil. Bilinçlerimize evrende yalnız olduğumuz işlendi. Uzaylılardan söz etmek çoğu zaman insanlarca tuhaf […]
ANKARA - 7 Ocak 2020 12:40 A A

2020 ve GELECEK !

Gül AYHAN yazdı…

Dünya Dışı Yaşamlar ve Galaktik Konfederasyon

Nice alemler, nice yaşamlar, çeşitli formlar, gezegenler, güneş sistemleri var. Nice yükselmiş gezegenler, cennet alemleri var. Dünya’mız gibi gelişmekte olan birçok gezegen var. Sonsuz yaratıcının yaratımı Dünya ile sınırlı değil. Bilinçlerimize evrende yalnız olduğumuz işlendi. Uzaylılardan söz etmek çoğu zaman insanlarca tuhaf karşılandı. Bizlerden saklanan birçok gerçek gibi Dünya dışı varlıklar hakkında da kitlelere tam bilgi verilmedi. Çünkü bu çok önemli bir döngüyü getirecekti. İnsanlar gelecekteki evrimini öğrenecekti. Güçlü olduğunu, köle olmadığını, büyük yeteneklere sahip olduğunu öğrenecekti. Büyük teknolojilerin baskılandığını öğrenecekti. Bolluk gelecekti Dünya’ya, yeni icatlar gelecekti. Açlık ve sefalet bitecekti. Savaş bitecekti. Kapitalizm, emperyalizm, sömürgecilik bitecekti. Köle sistemini dayatmaya çalışanlar asırlarca bu gerçekleri itinayla insanlıktan gizledi. Nasa gizledi. Dünya dışı pozitif yaşamlar Dünyamızı izlemektedir. Özgür irade evrensel yasası ve gezegeni yok edebilecek toplet, strangelet, plazma bombalarının İlluminati tehditi nedeniyle bugüne kadar müdahale etmemişlerdir. Fakat nükleer silahlanmanın çok tehlikeli olması ve tüm canlılara zarar verecek olması nedeniyle olası felaketlerden bizleri korumuşlardır.

Birçok gelişmiş gezegenin bir araya gelerek oluşturduğu konfederasyonları vardır. Yükselmekte olan gezegenlere yardımcı olmak ve ışığı paylaşmak adına Galaktik Federasyonu’nu kurmuşlardır. Galaktik Federasyon, devasa uzay gemileriyle yıllarca Dünya’yı karantina altında tutan ve yöneten karanlık Et’lerle savaşmış ve zafer kazanmıştır. Gelişmiş yaşamlardır ve teknolojileri çok ileridir. Dünya’nın ve üzerindeki canlıların yükselişine büyük oranda yardım etmektedirler.
Çok önemli özgürleşme ve değişim zamanlarında, Dünya okulundan mezun olduğumuz bu bitiş zamanlarında insanların yükselişlerine yardımcı olmaları için kendi ailelerinden insanlar Dünya’ya enkarne olarak doğmuşlardır. Burada kökenleri başka gelişmiş gezegenlerden olan insanlar vardır. Onlar yıldız tohumlarıdır. Gezegenimizde birçok noktada, birçok ailede doğmuşlardır. Ülkemizde de oldukça fazla görevli yıldız tohumları vardır ve ortaya çıkacaklardır. Yıldız tohumlarının DNA yapılarında bilimin henüz keşfedemediği farklılık vardır. Onlar doğuştan sezgiseldir. Hassastırlar. Çoğu zaman bulundukları çevreye uyum sağlamakta zorlanmışlardır. İstismarlarla dolu hayat yaşayanları vardır. Gerek aileleri gerekse toplum tarafından tam olarak anlaşılamamışlardır. Taşıdıkları yüksek ışık nedeniyle bir şekilde kısıtlı ve baskılanmış yaşayarak hayatta kalabilmişlerdir.

Ezoterik konulara eğilimlidirler. Telepatik yeteneklerine daha kolay erişebilirler. Düşünce okurlar. Yaratıcı yetenekleri gelişmiştir. İlham alırlar. Bilge varlıklardır. Gelecek olasılıkları sezerler. Galaktik Federasyonu’nun temsilcileri ve yer ekibi üyesidirler. Her birinin kendine özgü gelişmiş yeteneği vardır. Kendi özgünlüklerini kucaklayarak insanlara rehberlik sunacaklar, yeni paradigmanın liderleri olarak öne çıkacaklardır. Onlar yokoluşa sürüklenen karanlıkta kalmış Dünya’ya ışığı getirenlerdir. Dünya İlahi planı ve ilahi müdahalenin bir parçasıdırlar. İçlerindeki Mesih bilincini uyandırarak ve insanlığın Mesih bilincine ulaşmasına tüm ışık işçileriyle birlikte yardımcı olup, Mesih’in gelişine Dünya’da zemin hazırlayarak hizmet ederler. Onlar yaşlanmıyorlar, ileri yaşlarına rağmen daha genç görünümlüdürler. Bir arada topluluklar halinde değillerdir. İnsanlığın yükselişlerinde Dünya çapında eşit oranda yardımcı olabilmeleri ve aydınlanmalarında kendi bilinçlerini öncelikli olarak yükseltmeleri, sıkı çalışmaları, içlerine dönmeleri gerektiği için bir çoğu farklı yerlerde dünyaya gelerek konumlanmışlardır. Dünya geneli gelişmiş gezegenlerden gönüllü 144.000 görevli yıldız tohumu bedenlenmiştir. Bu sayıyla birlikte binlerce önceden uyanmış görevli ışık işçisi de aydınlanma süreçlerinde insanlığa yardımcı olacaktır. Aynı zamanda Dünya’da bir çok insan farklı yıldız sistemlerinden yükselişi deneyimlemek için, mezuniyet için gelmiştir. Ruhsal uyanışlar hızla devam etmekte milyonlarca kişiyi bulmaktadır. Yüksek boyutlardaki ışığın gezegene demirlenmesinde aracı olan bir çok meleksi insan vardır. Haberdar olunmayan nice bilgiler insanlığa ifşa edilecektir.

Dünya dışı yaşamlarda bize benzeyen insanlar da vardır. Pleiades’li kardeşlerimiz boyları daha uzun olmakla birlikte aynı bizim gibiler. İlk fiziksel temas onlarla sağlanacaktır. Dünya’dan bir çok insanla bağlantı kurmuşlardır. Ruhsal uyanışımdan sonra iki kere de benimle bağlantı kuruldu. Bunun dışında benimle irtibatları genelde uykumda ya da içe döndüğüm zamanımda telepatik olarak gerçekleşmekte. Uyku esnasında birçok deneyimim olmakta, yıldız gemilerini ziyaret etmekte ve oradakilerle konuşmaktayım. Bazılarını net hatırlayarak uyanmaktayım. Oradaki teknolojilerin bazılarını gördüm. Mesela çok hızlı ve sessiz uçan, çevreyi kirletmeyen; insansız, tekerleksiz parlak bir otomatik araba. İnsanları çarçabuk istedikleri yere götüren taksi olarak düşünebiliriz. Yakın geleceğimiz için güzel bir örnek ve ben de bunu gerçekliğimize gelmesi için hayal ediyorum. Neden yeni olana hazırlanmayalım ki! Hala yenilenmesi engellenmiş, modası geçmiş motorlu araçlar kullanılmakta, çevre kirliliği artmakta, trafik kazaları önlenememekte. Gezegenimizde yeraltında bile gizli kullanılan ilginç taşıtların olduğu bilgisi verilmektedir. Bu sadece bir kısmı. Bedava enerji, iyileştirici med yatakları ve daha fazla teknolojik yeniliklerden ışık işçileri haberdar edilmektedir.

Gezegenimiz yükseliş sürecindedir ve galaktik gezegen olma yolundadır. Yükseliş nedir? Dünya batmadan, üzerindeki yaşamlar sona ermeden fiziksel, ruhsal, duygusal, zihinsel tüm bedenlerde daha yüksek bir boyuta ve gerçekliğe (koşulsuz sevgi boyutuna) geçiştir. Ruhun yüksek özüyle birleşmesi, bireyin tekamül etmesi sonucu ilahi meleksi insan varlığına dönüşmesi, yeryüzü bedeninin cennet gerçekliğine erişmesidir.

Baskılanan teknolojiler açığa çıkacaktır. İsteğimiz doğrultusunda Dünya dışı medeniyetler bizlere yardım ellerini uzatmaktadırlar. Birçok gezegen temsilcileri de farklı kanallar aracılığıyla bizlere rehberlik sunmaktadır. Andromedalılar, Akturuslular, Siriuslular, Pleiadesliler, Hathorlar ve diğer gezegen temsilcileri yardımlarını, bilgeliklerini ve öğretilerini bizlere aktarmaktadırlar. Onlar başkasına hizmet bilincine sahipler. Evrimleşmiş, saf niyet sahibiler. Son derece bilgeler, yetenekliler; yükselişlerini gerçekleştirdikleri için ilahi varlıklar. Bir olan Rab’leriyle bağlantıda olan varlıklar ve Biz’i kendilerinden ayırmamaktadırlar. Üstün görmemektedirler. Biz Bir’iz, varolan herşeyle Bir’iz. Eşitiz. Herbirimiz Rab’bimizin mükemmel eserleriyiz. O kadar çok seviyorlar ki bizi, koşulsuz. Özgürleşeceğimiz günleri heyecala beklemektedirler.
Biz toplum olarak ne kadar hazır olursak, inanırsak, sevgiyle karşılayacak duruma gelirsek onlarla daha erken fiziksel temas şansımız olacaktır.

Gezegenimiz fazlasıyla acı içinde kalmışken bize sundukları sevgiyi ve yardım tekliflerini kabul etmeyecek miyiz? Rab’bimizin bizi yalnız bıraktığını ve bize sırtını döndüğünü mü düşüneceğiz? Yüce Yaratıcımız gelişmiş kardeşleri gelişmekte olan kardeşlerinin yükselişlerine vesile etmesin mi? Onların varlığını kabul etme ve daha fazla sevildiğimizi, yalnız olmadığımızı bilme zamanı gelmedi mi? Doğuştan hakkımız olan yüksek teknolojilere erişme ve bolluk, berekete nail olma zamanımız gelmedi mi? Yeteri kadar acı yaşamadık mı?

Gezegenimizi istila ederek binlerce yıldır ileri ve gizli teknolojileriyle karantina altında tutan dünya dışı varlıklardan (Reptillianlar) kollektif olarak haberdar olma ve onlardan pozitif dünya dışı dostlarımızın yardımlarıyla özgürleşme zamanıdır. Deccal ortaya çıkışıyla birlikte gezegenimizden çıkarılacaktır. Karanlık yüzeye çıkmadan temizlenemez. Önümüzdeki günler olacak gelişmelere teslimiyet en yüksek hayrımızadır. Koşullar nasıl görünürse görünsün savaş yaratanlardan kurtuluşumuz yakındır.

Bu bilgi yaklaşmakta olan gelişmeleri yükselişi seçen sevgili kalplerin paniğe kapılmadan, farkında ve hazırlıklı olarak karşılamasına yardımcı olacaktır. Felaket haberlerinin bizi korkutmasına izin vermeyelim. Öyle ki bu zamanlar karanlığa tutunanlar için zor zamanlardır. Işığı ve sevgiyi seçenler, Hak’kın yolunda gidenler inanç, güven ve teslimiyetle refaha yürüyeceklerdir. Mutlak zafer ışığındır. Işığa direnme değil, teslim olma zamanıdır. Gelecek olana direnmek bize fayda sağlamayacaktır.

Kolluk kuvvetleriyle birlikte hareket edeceğiz. Kolluk kuvvetlerimizi ve birbirimizi ayrım yapmaksızın destekleyelim. Aynı zamanda bu çağda asıl devrimin silahlarla, bombalarla değil bilgiyle, bilinç yükselişiyle, teknolojiyle gerçekleşeceğinin de farkında olalım. Allah hepimizin en büyük yardımcısıdır. Bu çok önemli zamanlarda kollektif olarak yükselmek için Dünya’ya geldik. Asıl ruh amaçlarımızı ve Dünya’da var olma amacımızı hatırlama vakti gelmiştir. Gezegensel yükseliş kararı yeryüzünde mutlak uygulanacaktır. Dünyamız ebedi huzura kavuşacaktır.

Sevgiler
Gül Ayhan

ANKARA - 12:40 A A
BENZER HABERLER

YORUM BIRAK

YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.