Parçalı az bulutlu

ILO 100. yaşında

İşçinin ve Emekçinin yasal alanlarda haklı mücalelesini yürüten Uluslararası Çalışma Örgütü ILO 100. yaşında! Birleşmiş Milletler Teşkilatı’nın ilk uzmanlık kuruluşu olan Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), 1919 yılında Versay Barış Anlaşması ile kurulmuş olup, sosyal adaletin ve  işçi haklarının yasal zeminlerde düzenlenmesi maksadı ile ILO 1919 yılında, Birinci Dünya Savaşı’na son veren Versay anlaşması kapsamında, evrensel […]
EKONOMİ - 15 Nisan 2019 13:49 A A

İşçinin ve Emekçinin yasal alanlarda haklı mücalelesini yürüten Uluslararası Çalışma Örgütü ILO 100. yaşında!

Birleşmiş Milletler Teşkilatı’nın ilk uzmanlık kuruluşu olan Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), 1919 yılında Versay Barış Anlaşması ile kurulmuş olup, sosyal adaletin ve  işçi haklarının yasal zeminlerde düzenlenmesi maksadı ile ILO 1919 yılında, Birinci Dünya Savaşı’na son veren Versay anlaşması kapsamında, evrensel ve kalıcı bir barışın ancak sosyal adalet temelinde inşa edilebileceği inancından hareketle kurulmuştur. Uluslararası İnsan ve Çalışma haklarının iyileştirilmesi için çalışan bir Birleşmiş Milletler ihtisas kuruluşudur.
ILO, güvenlikle ilgili, insancıl, siyasal ve ekonomik mülahazalar sonucunda ortaya çıktı. ILO Anayasası’nın bunları özetleyen giriş bölümünde Taraf Devletlerin ‘adalet ve insanlık duygularıyla, dünyada kalıcı bir barış sağlamak adına’ hareket ettikleri belirtiliyordu.


Dönemin sanayileşme sürecindeki ülkelerinde işçilerin maruz kaldıkları sömürü ortadayken barışın sağlanmasında sosyal adaletin önemi net biçimde kavranmıştı. Ayrıca, dünyadaki karşılıklı ekonomik bağımlılık daha fazla kavranırken, pazarlar için rekabet halindeki ülkelerde benzer çalışma koşullarının sağlanabilmesi için işbirliğine gerek olduğu da görülüyordu.
ILO şöyle demektedir:

 1. Evrensel ve kalıcı barışa ancak sosyal adalet temelinde ulaşılabileceğinden;
 2. Çok sayıda insan için, dünyadaki barışı ve uyumu tehlikeye düşürecek ölçülerde adaletsiz, zorlu ve yoksullaştırıcı çalışma koşulları söz konusu olduğundan ve bu koşulların ivedilikle düzeltilmesi gerektiğinden;
 3. Herhangi bir ülkenin insancıl çalışma koşulları sağlamadaki başarısızlığı kendi ülkelerinde çalışma koşullarını iyileştirme çabasındaki diğer uluslar için engel oluşturacağından…
 • Günlük ve haftalık azami çalışma sürelerinin belirlenmesi dâhil olmak üzere çalışma saatlerinin düzene bağlanması ve Çalışma hayatına ilişkin temel haklar
 • İşgücü arzının düzenlenmesi, işsizliğin önlenmesi ve yaşam için yeterli ücret sağlanması;
 • İşçinin, işi dolayısıyla ortaya çıkabilecek sağlık sorunlarından, hastalıklardan ve kazalardan korunması;
 • Çocukların, gençlerin ve kadınların korunması;
 • Yaşlılık ve malullük durumlarında koruma, kendi ülkeleri dışında çalışan işçilerin korunması;
 • Eşit değerde işe eşit ücret ilkesinin tanınması ve Zorla çalıştırmanın engellenmesi
 • Sendikalaşma özgürlüğü ilkesinin tanınması ve Toplu pazarlık
 • Mesleki ve teknik eğitimin özgür örgütlenmesi ve diğer girişimler.
 •        Fırsat ve muamele eşitliği gibi çalışmaya
  ilişkin tüm konuları düzenleyici uluslararası çalışma standartları oluşturmaktadır. Birleşmiş Milletler sistemi içinde

Uluslararası Çalışma Örgütü, kararlarını işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan “üçlü bir yapı” içerisinde almaktadır.

 • Kaynak: ilo.org  #ilo.org #Uluslararası Çalışma Örgütü
EKONOMİ - 13:49 A A
BENZER HABERLER

YORUM BIRAK

YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.