Gürer: Tüm taşeron çalışanlar kadroya alınmalıdır

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, KHK ile uygulamaya konulan taşeron işçiye kadro düzenlemesinin, mevcut halinde daha karmaşık ve sorunlu hale getirildiğini belirterek, kamuda çalışan tüm kesimlerin, “ama”sız ve “lakin”siz kadroya alınması gerektiğini söyledi. Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Meclis Genel Kurulu’nda KHK’yle  taşeron işçilerin verilmeyen haklarının araştırılması amacıyla TBMM Başkanlığına sunduğu Meclis Araştırması Önergesi […]
GÜNDEM - 16 Ocak 2018 13:03 A A

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, KHK ile uygulamaya konulan taşeron işçiye kadro düzenlemesinin, mevcut halinde daha karmaşık ve sorunlu hale getirildiğini belirterek, kamuda çalışan tüm kesimlerin, “ama”sız ve “lakin”siz kadroya alınması gerektiğini söyledi.

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Meclis Genel Kurulu’nda KHK’yle  taşeron işçilerin verilmeyen haklarının araştırılması amacıyla TBMM Başkanlığına sunduğu Meclis Araştırması Önergesi üzerinde CHP Grubu adına söz aldı.

EŞİT İŞE EŞİT ÜCRET

CHP Milletvekili ve CHP merkez Emek Büroları Yöneticisi Ömer Fethi Gürer, konuşmasında taşeron sorununun ülkemizin yıllardır süregelen önemli sorunlardan biri olduğunu belirterek, “Bunun çözümlenmesini tüm siyasi partiler de, sendikalar da istiyorlardı. Bununla ilgili, Cumhuriyet Halk Partisinin birkaç ay önce yaptığı taşeron toplantısında, sendikalar taşeron platformuyla birlikte soruna bir çözüm önerisi de getirmişti. Hükûmet, dönemin başbakanı daha önceki süreçte, 2015 seçimlerinde taşeronların tümüne kadro vereceğini açıklamıştı. İki yıllık süre sonunda Meclisin, taşeron konusunu konuşarak çözüme eriştireceğini düşünürken kanun hükmünde bir kararnameyle taşeronla ilgili düzenleme yapıldı. Ne yazık ki bu düzenleme Türkiye’de taşeronla ilgili sorunu çözmek yerine daha karmaşık hâle getirdi. Aynı iş yerinde çalışan, asıl işi yapanla aynı emeği harcayanların asıl kadroya alınmaları ve eşit ücret almaları bizim talebimizdi” dedi.

KADROYA ALINMAYANLAR

Uygulamada taşeron sorununun sona erdirilemediğini anlatan CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “ 26 farklı kamu iktisadi teşebbüsü kapsam dışı kaldı. 5018 sayılı Kanun dışında kalan 36 farklı özel bütçeli kuruluşun da yalnız 8’i kapsama alındı, diğerleri taşeron olarak kaldı. Kamuda mal, yapım işi ve danışmanlık ihalelerinde çalıştırılanlar kadroya alınmadı. Hizmet alımı ihalesinde personel gideri yüzde 70’in altında ise orada çalışanlar da kadroya alınmadı. Çoğu kamuda bu nedenle, yemekhane ve çağrı merkezi çalışanları taşeron kaldı. 14 bin PTT çalışanı taşeron kaldı. Milli Eğitim Bakanlığında, İŞKUR’da, toplum yararına çalışan, Avrupa Birliği projesi kapsamında olan ve aile birliği vesilesiyle çalışanlar kapsama alınmadı. AFAD geçici barınma merkezi çalışanları kadroya alınmadı. Sağlık Bakanlığında, aile hekimliğinde, sivil toplum örgütü olsa da Kızılay’da çalışanlar kadroya alınmadı. Karayollarında, şeker fabrikalarında, ÇAYKUR’da kadro bekleyenler ne yazık ki umutlarında hüsrana uğradılar. Özellikle Karayollarında anahtar teslimi çalışan işçiler kadro beklerken bu anlamda yapılan düzenlemede onların bu hakları da verilmedi” dedi.

BELEDİYEDE ÇALIŞANLARIN DURUMU DAHA KARIŞIK

Belediyelerde çalışan taşeron işçilerin durumlarının daha karmaşık hale getirildiğine de dikkat çeken CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Belediyelerin kendilerine ait kurmuş olduğu şirketlerdekilerden dilekçe alınmadı. Belediyelerde bu işçilerin devredileceği yeni şirket yapısı oluşturulacak, onlarla ilgili de problemler doğacak çünkü belediyelerdekiler belediye kadrosuna alınmayı bekliyorlardı, bu düzenlemede bu haklardan mahrum kaldılar” şeklinde konuştu.

ÜCRETLERDE İYİLEŞTİRME YOK

Uygulamayla ücretlerde iyileştirme sağlanmadığını söyleyen Ömer Fethi Gürer, “ Bu anlamda, güvenlik soruşturması tespit komisyonunun çalışmaları, geçmişe dönük kazanımların ortadan kaldırılması, emekli olan taşeron işçilerinin işsiz bırakılması gibi iyileşmeler beklerken sorunlar da üretecek düzenlemelere gidildi. Bu anlamda, işe iade davası devam edenler “Davalarından feragat edip işe girelim.” talebinde bulunsalar dahi bunlar değerlendirmeye alınmadı” diye konuştu.

YILLARDIR ÇALIŞIP 4 ARALIKTAN ÖNCE ÇIKARILANA KADRO YOK,

4 ARALIK GÜNÜ İŞE GİRENE KADRO VAR

Yıllarda taşeron işçi olarak çalışıp 4 Aralık öncesi görevine son verilmiş olanların kadro hakları ellerinden alınırken, 4 Aralık günü işe başlamış olanların kadroya geçecek olmasının da yeni bir mağduriyet yarattığına dikkat çeken Ömer Fethi Gürer, “4 Aralıktan önce, çeşitli nedenlerle, dört, beş yıldır çalıştıkları hâlde çıkarılıp onların yerine bu düzenlemeden haberdar olduğu varsayılan kişilerin işe alınması yeni mağduriyetlerin kapısını açtı” ifadelerini kullandı.

Ömer Fethi Gürer, konuşmasında şunları söyledi:“ Kısacası, taşeron düzenlemesi, ülkedeki mevcut hâlinden daha karmaşık ve sorunlu hâle getirildi. Oysa emek en yüce değerdir, tüm çalışanların hakları verilmelidir. Özellikle, kamuda mağdur olan kesimin sorunları mutlaka çözüm bulmalıdır ve kamuda çalışan tüm işçilerin -“ama”sız “lakin”siz- tamamı çalıştıkları kurumlarda işe alınmalıdır. Çünkü onlar, asıl işi yapanla aynı işi yapmakta ama onların o hak edişleri verilmemektedir. Taşeron olgusu ortadan kalkmamış, bu düzenlemeyle taşeron devam etmektedir” ifadelerini kullandı.

Gürer; “Bu anlamda, yüce Meclisin oluşturacağı Meclis araştırması komisyonuyla Türkiye genelinde sorunun bütünü ele alınarak taşeronla ilgili kalıcı bir çözüm gerekli ve ihtiyaçtır. Emekten yana olan, daha doğrusu taşeronda var olan güvencesiz, sendikasız, hak, adalet arama özgürlüğünün dahi tanınmadığı uygulamalar bu ülkeye yakışmamaktadır. Bu taşeron modern bir kölelik uygulamasıdır. Bu bağlamda, ortadan kaldırılmasının gerektiğini düşünüyorum çünkü hepinize telefonlar geliyordur, başvurular vardır. Hak ettiğini düşünen insanların, çalışanların, emekçilerin mağduriyeti bu süreçte sonlandırılmalıdır., Meclis araştırmasının Meclisimiz tarafından kabul edilmesini diliyor, yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum.”

Konuşmaların ardından CHP Niğde milletvekili Ömer Fethi Gürer CHP Grup önerisi, AKP Milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

 

GÜNDEM - 13:03 A A
BENZER HABERLER

YORUM BIRAK

YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.