15° Parçalı bulutlu

2019 yılı bütçesi TBMM’ye geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan, 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasını taşıyan teklifle, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine 949 milyar 25 milyon 615 bin TL, özel bütçeli idarelere 73 milyar 771 milyon 848 bin TL, düzenleyici ve denetleyici kurumlara 6 milyar 536 milyon 982 bin TL ödenek […]
ANKARA - 18 Ekim 2018 14:54 A A

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan, 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığı’na sunuldu.


Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasını taşıyan teklifle, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine 949 milyar 25 milyon 615 bin TL, özel bütçeli idarelere 73 milyar 771 milyon 848 bin TL, düzenleyici ve denetleyici kurumlara 6 milyar 536 milyon 982 bin TL ödenek veriliyor.

Teklifle; genel bütçenin gelirleri 867 milyar 296 milyon 403 bin TL, özel bütçeli idarelerin gelirleri 11 milyar 179 milyon 800 bin TL’si öz gelir, 63 milyar 704 milyon 956 bin TL’si Hazine yardımı olmak üzere, toplam 74 milyar 884 milyon 756 bin TL, düzenleyici ve denetleyici kurumları gelirleri 6 milyar 420 milyon 391 bin TL’si öz gelir, 116 milyon 591 bin TL’si Hazine yardımı olmak üzere toplam 6 milyar 536 milyon 982 bin TL olarak tahmin ediliyor.

Özel bütçeli idarelerin net finansmanı 80 milyar 250 milyon TL olarak öngörülüyor.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk bütçesi olma özelliği taşıyan 2019 yılı bütçesi, bu yıl ilk kez Cumhurbaşkanlığı tarafından TBMM Başkanlığı’na sunuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi’nin genel gerekçesinde, kısa vadede finansal istikrar ve fiyat istikrarının yeniden tesis edilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Meclis Başkanlığına sunulan teklifin, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na uygun olarak hazırlandığı ifade edildi.

Teklifin genel gerekçesinde, kısa vadede finansal istikrar ve fiyat istikrarının yeniden tesis edileceği, ekonomide dengelenme ve bütçe disiplininin sağlanacağı, orta vadede sürdürülebilir büyüme ve adaletli paylaşıma yönelik ekonomik değişimin gerçekleştirileceği, sıkı para ve maliye politikalarının eş güdüm içerisinde yürütüleceği bildirildi.

Teklifin hedeflerinde, gelir gider, bütçe dengesi, faiz dışı denge ve borç hedefleriyle ilgili orta vadeli mali hedeflere ulaşılmasına katkı sağlanacağı, merkezi yönetim bütçesi kapsamında mal ve hizmet, sermaye, cari transfer ve faiz giderlerinin azaltılacağı ve gelirlerin artırılacağı, ayrıca süreklilik arz etmeyen ve konjonktüre dayalı gelirlerin oluşturduğu geçici kaynaklara karşılık olarak kalıcı mahiyette harcama oluşturulmayacağına işaret edildi.

Kamu kaynak kullanımında temel politika olarak belgelerinde belirlenen politika ve öncelikler ile tasarruf ve tedbir hedefleri doğrultusunda hareket edileceği, mali disiplin anlayışına uygun olarak kamu idarelerinin kendilerine tahsis edilen ödenekleri aşmadan etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasının sağlanacağı, mevcut harcama programlarının gözden geçirilerek önceliğini yitirmiş faaliyet ve projelerin sonlandırılacağı vurgulandı. Hedefler arasında ayrıca, makroekonomik hedefleri destekleyecek ve sürdürülebilir kılacak nitelikli insan gücü ve güçlü toplum hedefiyle ilgili proje ve programların uygulamaya konulacağı, eğitim sisteminde istihdamla uyumlu eğitim planlaması yapılacağı, istihdam edilebilirliğin artırılacağı, eğitim kaynaklarının etkin kullanılacağı ve etkili eğitim programlarının tasarlanacağı da sıralandı.

Sağlık harcamalarında tasarruf edilmesi için koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerin geliştirileceği, tarım sektörü desteklerinin üretici geliri ve tüketici refahı ile üretimde etkinlik, verimlilik ve kalitenin artırılmasını sağlamaya yönelik olarak şekillendirileceği ve sadeleştirileceği belirtildi.

Öte yandan kanun teklifiyle hesap verilebilirlik ve mali saydamlığın da güçlendirilmesi hedeflendi.

2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun teklifinin genel gerekçesinde, başta ekonomide dengelenmenin ve bütçe disiplininin sağlanması, orta vadede sürdürülebilir büyüme ve adaletli paylaşıma yönelik ekonomik değişimin gerçekleştirilmesi, mali disiplinin sürdürülmesi, kamu dengelerinin iyileştirilmesi, maliye politikasının sürdürülebilirliğinin gözetilmesi ve kamu maliyesi alanında elde edilen kazanımların gelecek dönemde de korunması olmak üzere hedeflerin gerçekleştirilmesinin amaçlandığı bildirildi.

Bütçe ödeneklerinin, Yeni Ekonomi Programı (YEP) kapsamında hazırlanan Orta Vadeli Program (OVP) ve Orta Vadeli Mali Plan’da yer alan makroekonomik göstergeler, politika ve öncelikler, tasarruf ve tedbir hedefleri, idarelerin geçmiş yıllar harcama eğilimleri, yürüttükleri önemli faaliyet, proje ve ihtiyaçları dikkate alınarak belirlendiği aktarıldı.

Teklifin genel gerekçesinde ayrıca bütçe gelir tahminlerinin ise Orta Vadeli Program ve Orta Vadeli Mali Plan’da belirlenen gelir politikası hedef ve öncelikleri ile makroekonomik göstergeler, geçmiş yıl gelir tahsilatları, gelir politikasının bütçe gelirlerine etkileri, ulusal ve uluslararası piyasalardaki gelişmeler göz önünde bulundurularak oluşturulduğu kaydedildi.

ANKARA - 14:54 A A
BENZER HABERLER

YORUM BIRAK

YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.